Twoja przeglądarka (Internet Explorer 7 lub starszy) jest nieaktualna. Posiada ona luki w zabezpieczeniach i może nie wyświetlać wszystkich funkcji tej oraz innych stron internetowych. Dowiedz się, jak uaktualnić przeglądarkę.

X

Menu / szukaj

O stowarzyszeniu

„Reporter” jest organizacją, która została zarejestrowana w 2014 roku w Ministerstwie Sprawiedliwości Republiki Mołdawii. Oficjalnie jesteśmy zarejestrowani od tego momentu, natomiast jako zrzeszenie młodych osób polskiego pochodzenia działamy w Bielcach od roku 2009.

Pod patronatem naszej organizacji została na przeciągu tych lat przeprowadzono wiele inicjatyw obywatelskich i społecznych, które miały na celu promocję postawy młodego pokolenia Polaków – obywateli Mołdawii. Młodzież i członkowie naszej organizacji promują Polskę na terytorium Republiki na różne sposoby. Misją naszej organizacji i celem statutowym jest m.in.: promowanie i kształtowanie postaw aktywnych i pro – obywatelskich wśród młodzieży polskiego pochodzenia zamieszkałej na północy Mołdawii;  kształtowanie postaw patriotycznych i pielęgnacja wartości Polaków jako grupy narodowej (w tym promocja języka i kultury polskiej); działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji, niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego (w tym rozwój polonijnych mediów internetowych); wspieranie i promocja sportu, rekreacji, szkoły oraz organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży polonijnej; inspirowanie działań zmierzających do promocji i rozwoju regionu północnego oraz promocji Polonii Bieleckiej.

W latach 2009-2015, ściśle współpracowaliśmy z organizacją Dom Polski w Bielcach. Pragniemy wspierać życie Polonii mołdawskiej poprzez aktywne włączenie się w realizację polonijnych przedsięwzięć, jak również poszerzać grono odbiorców projektów, realizowanych przez organizację „Reporter”.   Na przeciągu tych lat, udało się nam zdobyć dobre kontakty i nawiązać stabilną współpracę z takim organizacjami w Polsce jak: Stowarzyszenie Angelus Silesius,  Stowarzyszenie Odra Niemen, od roku 2015 – Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie, oraz Stowarzyszenie SemperPolonia. Lokalnie współpracujemy z Liceum im. D. Cantemir, gdzie pod naszym patronatem funkcjonuje Koło Miłośników Kultury Polskiej, w roku ubiegłym prowadzone były lekcje z kultury i języka polskiego (rok szkolny 2014/2015).

Poniżej przedstawiam osiągnięcia naszej organizacji, która była inicjatorem i organizatorem przedsięwzięć o charakterze polonijnym i pro-obywatelskim.

– Sierpień-Wrzesień 2012 – udział w projekcie stowarzyszenia Odra-Niemen poświęconym rozwojowi i współczesnych mediów polonijnych – I etap szkoleń we Wrocławiu, II etap w Wilnie. Po powrocie ze szkoleń nasza organizacja zastosowała zdobytą wiedzę na rzecz mediów polonijnych w Bielcach. Mianowicie na zlecenie Domu Polskiego w Bielcach utworzyła produkt medialny pod nazwą PoloniaMd. Do zadań naszej organizacji należało – opracowanie szaty graficznej, opracowanie materiałów i redakcja, przygotowanie i prowadzenie audycji radiowej oraz promocja tych produktów.  Do produktu medialnego należą – strona poloniamd.com, kwartalnik – PoloniaMD oraz audycja radiowa – na falach FM 103.5 w ramach programu Dialog Kultur.

– Projekt “Szkoła liderów młodzieżowych” realizowany w latach 2012, 2013, 2015 we współpracy z Domem spotkań Angelus Silesius z Wrocławia. Organizacja wyjazdu grupy młodzieży polskiego pochodzenia na warsztaty i szkolenia organizowane dla młodzieży polonijnej.

– Rok 2013 – obsługa medialna koncertu polonijnego organizowanego na okazję wizyty Marszałka Sejmu RP p. Bogdana Borusewicza. Pomoc w organizowaniu koncertu we współpracy z Domem Polskim.

– Marzec 2012 roku – udział w warsztatach organizowanych przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska dla liderów organizacji polonijnych na temat  – etapy realizacji projektów polonijnych.

– Listopad 2014-obsługa medialna wydarzenia polonijnego – XX lecie Organizacji Dom Polski – opracowanie materiału fotograficznego, oraz obróbka zdjęć.

– 2013-2014 – we współpracy z kierownictwem Liceum im. D. Cantemira w Bielcach organizacja Koła Miłośników Kultury polskiej a w ramach koła – organizacja zajęć języka polskiego. Organizacja spotkania informacyjnego uczniów liceum z przedstawicielami Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na temat  “Szansa na wykształcenie w polskim uniwersytecie”.

– Lipiec 2015 roku – organizacja spotkań integracyjnych dla młodzieży pochodzenia polskiego, temat przewodni “Wolontariat polonijny” – organizacja prac porządkowych na terenie domu Polskiego z udziałem wolontariuszy.

– Sierpień – wrzesień 2015 – Realizacja projektu młodzieżowego “ Otwarte serce”. Młodzież pochodzenia polskiego pod patronatem organizacji REPORTER organizowała zbiórkę rzeczy       w celu udzielenia pomocy najbardziej potrzebującym rodzinom ze środowiska polskiego w Bielcach – udało się zebrać 100 kg odzieży i innych rzeczy niezbędnych.

– Listopad 2015 – podpisany list intencyjny o realizacji wspólnego projektu ze Stowarzyszeniem SEMPER POLONIA, polegającym na organizowaniu kursu dla maturzystów “Szansa dla Maturzystów 2016”, realizacja projektu jest wyznaczona na maj-wrzesień 2016.

– Listopad 2015 – podpisanie memorandum o współpracy z organizacją Angelus Silesius w zakresie współpracy w roku 2016 w ramach projektu – letnie wyjazdy edukacyjno-poznawcze młodzieży polonijnej z Bielc.